Setkání při osobním sezení

Mezilidské vztahy

Máte potíže v partnerství? V rodinných vztazích, pracovních či jiných? Uvolnění emocí a vyčištění vzájemných vazeb Vám může pomoci.
Přečti si tady →

Sebeláska

Je jedním ze základních stavebních kamenů šťastného žití. Někdy je cesta k ní zanesena bolavými minulými zkušenostmi, které nám brání jí dosáhnout. Vyčištěním těchto zkušeností se nám cesta k sebeláskce může otevřít.
Přečti si tady →

Přijetí sebe

Další ze základních stavebních kamenů šťastného žití. Některé naše životní zkušenosti přijetí sebe brání nebo jej komplikují. Jejich vyčištěním se k přijetí sebe můžeme přiblížit nebo ho dosáhnout.
Přečti si tady →

Strachy

Ačkoli jsou strachy přirozenou součástí našich životů, jestliže nepřiměřeně narostou, mohou nám život nezanedbatelně zkomplikovat. Práce s nimi může vést k emoční úlevě a následné pocitové lehkosti.
Přečti si tady →

Přetnutí minulých vztahových pout

Znáte ten pocit, že nejste zcela odloučeni od minulých partnerů? Setkání s nimi Vás emočně ovlivňuje? Špatně se Vám navazuje vztah nový? Točíte se v kruhu se stejným typem partnera? Přetnutí minulých vztahových pout, uvolnění energetických vláken na minulé partnery, Vám může pomoci vydat se novou cestou.
Přečti si tady →

Ukáznění mysli

Hlavou Vám lítá tisíc myšlenek, cítíte neklid a nevíte, jak to zastavit? Naše myšlenky a slova mají obrovskou moc a fungují jako magnet. Co se nám honí hlavou si do života aktivně přitahujeme. Buď jsme naší mysli pánem nebo jejím otrokem. Pochopením tohoto principu můžeme svůj život začít tvořit novým, efektivnějším způsem.
Přečti si tady →

Odpuštění

Odpuštění je úlevou pro naše srdce, mysl i tělo. Odpuštěním děláme službu především nám samotným, ačkoli ovlivňuje život i člověku, kterému odpouštíme. Ne-odpuštění znamená nést si batoh s dávnými i nedávnými zraněními na zádech. Dosažením odpuštění dochází k výrazné emoční úlevě, uklidnění mysli i ulehčení našemu tělu.
Přečti si tady →

Hojnost

Přirozené je, aby žil člověk v hojnosti. Již od ranného dětství ale slýcháme informace, které s touto přirozeností v souladu nejsou. V důsledku toho si klademe do svého žití různá omezení. K navýšení hojnosti může dojít právě díky pochopení a vyčištění těchto našich omezení.
Přečti si tady →