Sebeláska

Sebeláska je široký pojem. Pokyn "navyš si svoji sebelásku" je příliš abstraktní a neuchopitelný, a z tého podstaty těžko proveditelný.

Přesto je sebeláska jedním ze základních stavebních kamenů šťastného žití a práce s ní je ohromně důležitá. Někdy je cesta k ní zanesena bolavými minulými zkušenostmi, které nám brání jí dosáhnout. Vyčištěním těchto zkušeností se nám cesta k sebeláskce může otevřít.

Jakou míru sebelásky v sobě nosíme, takovou míru Lásky a úcty dostáváme od ostatních. Jde o zrcadlení. Jednají s Vámi lidé způsobem, se kterým nejste v souladu? Zapracovat na sebelásce může pomoci. 

Co Vám může přinést vyčištění cestiček vedoucích k sebelásce?

  • navýšení schopnosti říkat NE
  • vymezení si hranic vůči ostatním lidem
  • odpuštění sobě i ostatním
  • lepší pocit z vlastního těla
  • zlepšení mezilidských i jiných vztahů
  • ochota opustit svoji komfortní zónu a větší otevřenost vůči změnám
  • navýšení pocitů radosti
  • v důsledku výše uvedeného může dojít k lepšímu usínání a spánku, oslabení hněvu a zjemnění reakcí ve vaší běžné každodennosti, navýšení koncentrace a vnitřního klidu

Čištění cestiček sebelásky probíhá za Vaší aktivní spoluúčasti. Ta spočívá v hledání souvislostí mezi minulými zkušenostmi a současnými projevy Vašeho žití. Samotnému pochopení těchto souvislostí říkám AHA - momenty a jsou to právě ony, které Vám mění nastavení Vašeho podvědomí.

Zda si tato pochopení vezmete k srdci a začnete Vaši každodennost na jejich základě měnit, záleží již jen na Vás.. 🙂

Cena za sezení

Sezení o délce do 60 minut si cením na 1000,- korun.