Můj příběh

Nahlížím do lidského podvědomí. Pomáhám lidem nalézt a uvolnit zablokovaná místa tak, aby se životem posunuli kupředu. S láskou a jemností je vedu do místa uvnitř sebe, kde si s pomocí AHA momentů prohlédnou a uvolní příčiny svých obtíží.

Jsem Katka a ...

... tvořím si život bez obtěžujících myšlenek, s vědomou orientací ve svých emocích. Nechávám se vést svým nitrem a bezmezně mu věřím. S pomocí intuice nacházím souvislosti životních potíží a díky následným aha momentům odstraňuji překážky na své životní cestě. 

Začalo to ale všechno úplně jinak ...

Jako malá holka jsem trávila spousty času v lesích na vesnici, s mojí babičkou. Žila jsem ve jménu volnosti a svobodné volby. Babička mě učila vnímat energie ze stromů a vůbec říkala věci, které nikdo jiný neříkal. Mluvila o životních SOUVISLOSTECH. O příčině a následku.

Ve městě jsem trávila spousty času o samotě. Proseděla jsem hodiny denně v parcích na stromech, odkud jsem pozorovala lidi. Tenkrát jsem ještě netušila, že žiji život, na který si není možné sáhnout a o kterém většina lidí nemá tušení. Pro mě to byla má každodenní realita.

Bylo mi šestnáct, když se mi začaly objevovat obrazy toho, co se v následujících dnech pak i stalo. Stále častěji jsem zažívala situace, které nebylo možné vysvětlit rozumem. V jedné z nich jsem se vyhla vlastní smrti, v jiné jsem nasloucháním svému vedení shůry zachránila život své babičce.

Jenže jsem v tom byla sama a to pro mě bylo zničující ...

Začaly mě ovládat pochybnosti, měla jsem nízké sebevědomí a přestala jsem se mít ráda. Vědomí toho, že ostatní lidé jsou někde jinde a mé přesvědčení, že nemohu sdílet to, co cítím, mě ubíjelo. Našla jsem si muže, který sázel striktně na svůj rozum. A já sázela na to, že mě životem většinové společnosti provede. Vdala jsem se za něj. Narodily se nám dvě úžasné děti.

Po letech se ale mé schopnosti opět začaly hlásit o slovo. A jelikož to nešlo dohromady s rozumovým založením mého muže, přišel rozvod a s ním plno strachů. Uživím děti? Zaplatím hypotéku? Stala jsem se otrokem svých destruktivních myšlenek a mým tělem zmítaly zničující emoce.

Než jsem potkala svého učitele ...

Odjela jsem do hor, do místa bez živé duše a našla tam manželský pár žijící z přírodních zdrojů. Z toho muže se stal můj učitel. Začal mi předávat své dvacetileté zkušenosti z práce s lidským podvědomím. Odkryl mi hlubokou studnu příčin a následků našich voleb a rozhodnutí. 

Uvědomila jsem si, že celé mé dosavadní žití byl sled velmi logických událostí, které měly hluboký smysl. Učila jsem se jak být pánem své mysli, nikoli jejím otrokem. Pochopila jsem jak pracovat se svými emocemi. Jak sáhnout do lidského podvědomí a ukázat na pravou příčinu potíží. Ale hlavně jsem se naučila, jak to předávat druhým lidem. 

Chytla jsem své schopnosti za pačesy a začla s nimi pomáhat ostatním ...

Nejistota zmizela a s ní i pocity méněcennosti. Naopak přišla bezmezná víra ve svůj vnitřní instinkt a mé vedení shůry. Přestala jsem se posuzovat. Odešly pocity viny. Že svět vnímám jinak jsem přestala vnímat jako zničující a začala na tom stavět. Hýčkám si to. A pracuji s tím tak, aby to bylo ku prospěchu i druhým.

Při individuálních sezeních s klienty jsem pochopila, že se některé vzorce potíží u různých lidí opakují. Z tohoto uvědomění se rozvinula potřeba předávat jim informace o tom, jak lidská mysl a podvědomí fungují tak, aby sami se sebou mohli pracovat. 

Začala jsem proto pořádat přednášky a workshopy...

V této chvíli se i nadále věnuji osobním konzultacím. Potkat se spolu můžeme na některé z mých přednášek a společně pracovat na některém z mých workshopů, tvořených s Láskou pro vás. A z čeho při své práci čerpám?

 • Vhled "za oponu"
  Tento dar mám od dětství. Neberu jej jako samozřejmost a velmi si ho hýčkám. Jde o vědomé rozvolnění mé pozornosti tak, abych navnímala okem nepostřehnutelné.
 • Praxe s duševně nemocnými a závislými
  Posledních deset let se věnuji práci s duševně nemocnými a závislými lidmi. Tato cílová skupina je pro mě bezednou studnou vědomostí o lidské psychice a jejím fungování.
 • Konstelační výcvik
  Prošla jsem výcvikem zaměřeným na stavbu konstelací. Devět měsíců intenzivního poznávání příčin a souvislostí, během nichž jsem se naučila otevírat mnohé z mezilidských potíží tak, aby došlo k jejich uvolnění.
 • Metoda SRT
  Tuto metodu jsem se učila hluboko v lesích, daleko od lidské civilizace. V tichosti a zaměření na sebe jsem si osvojila způsoby, jimiž se mohou klientovi ozřejmit příčiny jeho potíží.
 • Přes dvě desítky kurzů zaměřených na lidskou psychiku a podvědomí
  Při své práci s duševně nemocnými a závislými jsem si prošla kurzy zaměřenými na lidskou psychiku a podvědomí. Informace to byly cenné, nicméně ty nejcennější získávám v samotné praxi.
 • Magisterské studium sociální práce
  Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce.

Těším se na setkání s Vámi ... Katka