ukáznění mysli

Naše myšlenky a slova mají obrovskou moc. Prolínají se do naší každodenní reality, utváří její podobu. Svůj život si pomocí myšlenek a slov tvoříme. A děje se tak ať to chceme nebo nechceme.

Většina lidí využívá moc myšlenek a slov v negativním slova smyslu, proti sobě. Vypouštějí z pusy věty, které jim neslouží, nepracují v jejich prospěch. Hlavou se jim honí myšlenky, které na ně působí destruktivně. 

Když si ale na základě této skutečnosti do své každodennosti přitáhnout realitu podobnou, či shodnou s tím, co se jim honilo hlavou nebo o čem mluvili, neuvědomují si, že si to VYTVOŘILI ONI SAMI. Říkají pak věty typu: "Vždyť jsem to říkal, že se mi to stane, já mám ale smůlu!"

Není v tom vědomí své odpovědnosti za svůj život. Vědomí, jak mocní jsme tvůrci našeho života. KAŽDÝ, KAŽDIČKÝ DEN.

Práci s myslí se věnuji i v rámci workshopů, je ale možné se jí věnovat i v rámci osobního sezení.

Co Vám může přinést osobní sezení zaměřené na práci s myslí, či účast na workshopu, zaměřeném na toto téma?

  • uvědomění si, jak obrovskou moc naše myšlenky a slova mají
  • uvědomění si, která naše slova a myšlenky způsobily konkrétní situace v našich životech
  • uvědomění si, které naše myšlenky jsou kontraproduktivní vzhledem k našim záměrům a cílům
  • rozhodnutí si svá slova ve své každodennosti volit a tím aktivně tvořit svůj život novým, efektivnějším způsobem
  • ukáznění roztříštěné mysli, která Vám znesnadňuje dosahovat vytoužených výsledků a komplikuje život
  • s ukázněním mysli může dojít k lepšímu usínání a kvalitnějšímu spánku, zvýšení koncentrace, navýšení energie, vymizení únavy, chuti na sladké, stavů úzkosti a přetížení

Práce s myslí představuje obrovský potenciál ke změně našeho života. Těžká se může zdát jen na začátku, když se s ní člověk začíná učit pracovat. Postupným tréninkem se ale naše mysl ukázní a my se můžeme stát jejím pánem.

A to je okamžik, kdy si svůj život můžeme začít pomocí svých myšlenek a slov aktivně tvořit tak, abychom byli šťastni. Dosáhnout toho lze tréninkem, tréninkem a zase jen tréninkem. Ten se neobejde bez chyb, které si ovšem není třeba zazlívat.

Trénink je to nejspíš celoživotní.. 🙂 zda jej opustíte nebo se mu budete věnovat, to už je jen na Vás..

Cena za sezení

Sezení o délce do 60 minut si cením na 1000,- korun.