mezilidské vztahy

Naše mezilidské vztahy, respektive jejich podoba, se přímo odráží do prožívání naší každodennosti. Nefungují-li, jak potřebujeme nebo jak bychom si přáli, necítíme se ve své kůži. 

Asi každý to zažil. Pohádáme se doma s partnerem a již po probuzení cítíme napětí. To se následně odráží v našem pracovním nastavení, kdy nám práce nejde od ruky. Ne zřídka si v tomto rozpoložení přitáhneme další mezilidské konflikty.

Čím bližší je nám člověk, se kterým se nepohodneme, tím menší můžeme mít nadhled. Není od věci jej pak získat od někoho zvenčí. 

Spousta mezilidských konfliktů je zcela zbytečná a velká spousta z nich je dána jen naším nefunkčním nastavením, na které nemáme náhled.

Co Vám může přinést vyčištění konkrétního mezilidského vztahu?

  • uvolnění napětí a odlévání destruktivních emocí
  • navrácení pozornosti k sobě sama a svým potřebám
  • odpuštění sobě i ostatním
  • navýšení sebelásky
  • přijetí a pochopení sebe sama
  • ochota opustit svoji komfortní zónu a větší otevřenost vůči změnám
  • rozhodnutí vystavět si své hranice a říkat NE
  • pochopení příčiny konfliktu a usmíření
  • v důsledku výše uvedeného může dojít ke zlepšení spánku, snížení tenze, zvýšení koncentrace, navýšení spokojenosti, ale i k očistě plic a ledvin, či k lepšímu vidění

Cílem čištění mezilidských vztahů je při sezení náhled na své vlastní nastavení získat. Porozumět příčině a následku, kdy příčinou je naše vnitřní nastavení a následek pak konflikt zvenčí. K tomu dochází zpravidla proto, že si naše vnitřní nastavení neuvědomujeme.

Když si ho při sezení zvědomíme, dochází k tzv. AHA - momentům. To jsou ty chvíle, kdy se klient chytá za čelo a praví: "Jo tak! Proto se mi to stalo, vždyť je to logické!"

Pak je již jen na vás, zda si tato uvědomění vezmete k srdci a proměníte v poučení, které ve vás vyvolá touhu si vaši běžnou každodennost tvořit jiným způsobem.. 🙂

Cena za sezení

Sezení o délce do 60 minut si cením na 1000,- korun.